Ing. Lev Havlíček


leon-900

lektor muzikoterapie
Původním vzděláním jsem strojní inženýr, po opuštění této profese jsem od poloviny 90. let pracoval 18 let v médiích jako redaktor. Od roku 2011 zajišťuji PR aktivity pro různé kulturní organizace a spolupracuji jako redaktor ve svobodném povolání s různými médii. Od téhož roku spolupracuji se Střediskem výchovné péče v Karlových Varech, kde používám muzikoterapeutické techniky při práci s dětmi s poruchami chování. Patnáct let se věnuji relaxační a meditativní hudbě, jak sólově, tak se skupinou Primitivové neznámé kultury. Spolupracuji na arteterapeutických a muzikoterapeutických programech. Jsem členem Muzikoterapeutické asociace České republiky.

Další vzdělávání (výcviky, kurzy):

  • kurzy a semináře z oblasti arteterapie (Mgr. Veronika Pavlů)
  • frekventant muzikoterapeutických kurzů (Mgr. Matěj Lipský, Ph.D., zakladatel Muzikoterapeutické asociace České republiky)
  • dlouhodobý muzikoterapeutický kurz (Mgr. Matěj Lipský, Ph.D., zakladatel Muzikoterapeutické asociace České republiky, Univ.Prof.Dr.Dr.Dr.Dr. Wolfgang Mastnak, Mgr. Jiří Kantor, Ph.D., Mgr. Jana Weber Ph.D., MgA. Jiří Pazour)