Mgr. Andrea Havlíčková


andrea-900

psycholožka, terapeutka
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia jsem pracovala několik let v Praze na Dopravně vzdělávacím institutu (výběrová řízení, posuzování psychické způsobilosti různých profesí zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání u Českých drah). Následně jsem přesídlila do Karlových Varů, kde již řadu let pracuji jako psycholožka a psychoterapeutka ve Středisku výchovné péče, práce s dětmi je moje srdeční záležitost. Téměř rok jsem pracovala v organizaci Res Vitae (Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy). Psychologické a psychoterapeutické služby poskytuji také v soukromé praxi (individuální a rodinná terapie). V rámci soukromé praxe rovněž probíhají arteterapeutické a muzikoterapeutické programy.

Další vzdělávání (výcviky, kurzy):

  • Dvouletý psycho - spirituální sebezkušenostní výcvik "Hledat - Najít - Pustit" (Dr. Jitka Vodňanská)

  • Kurz Test stromu (PhDr. Zdeněk Altman)

  • Kurz Test ruky (PhDr. Zdeněk Altman)

  • WISC III. - Wechslerova inteligenční škála pro děti (PhDr. Dana Krejčířová)

  • Cyklus arteterapeutických seminářů (Gracent, v.o.s., jednosemestrální cyklus na sebe navazujících seminářů zaměřených na arteterapeutické techniky a zážitkovou práci, s akreditací MŠMT ČR.)

  • Arteterapie pro speciální pedagogy a psychology (PhDr. Zdeněk Zicha, Kreatos o.s., akreditace MŠMT ČR)

  • Výcvik v integrované rodinné terapii (700 hodin výuky, Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek, Bc. Šárka Palečková, Mgr. Jan Hovorka, vzdělávací institut Anima-terapie, z.ú. Výcvik je schválen jako součást kvalifikační průpravy pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví.)

  • Psychické trauma (MUDr. Petr Pöthe)

  • Svalová progresivní relaxace (PhDr. Jan Soukup, Ph.D.)

  • Seminář "Práce s rodinou v praxi poradenského pracovníka" ( PhDr. Václava Masáková)